Bị ma đè trong khi ngủ, từ đâu mà ra?

    Bị ma đè trong khi ngủ, từ đâu mà ra?

    “Thầy xem giùm con, dạo này con ngủ hay bị ma đè…”. Thế là “thầy” cho một xâu chuỗi đã được “ếm xì bùa” để đeo bên mình. Thầy chỉ thêm các câu thần chú kêu học thuộc, khi nào bị ma đè thì đọc để xua đuổi tà ma.

    Trạm Hoạt Hình 21/05/2020