Sự tích con Heo bị ngu

    Sự tích con Heo bị ngu

    Ngày xửa ngày xưa, khi giá thịt Heo còn lẹt đẹt dăm ba chục ngàn một kí heo hơi, bọn gà, vịt, ngan, ngỗng xem thường nhà Heo lắm. Chúng tụm năm, tụm ba nói xấu con Heo chẳng chừa thứ gì. Nào là đồ con Heo dơ dáy bẩn thỉu, nào là ngủ như Heo, ngu như Heo...

    Trạm Hoạt Hình 01/07/2020