Video

Bò hú hồn bỏ chạy khi thấy rắn trườn lên người

Video

Đăng lúc 10:08 11-06-2021

"Mèn ơi hú hồn, hèn chi bảo sao nay đuôi mình dài đến thế!", bò said.

CHUYÊN MỤC