Trả lại tên cho em

    Trả lại tên cho em

    Vì "Trạm thu giá" gây phản ứng trong dư luật nên bộ GTVT đã đổi thành "Trạm thu tiền..." nhưng cũng không khiến dư luận giảm nhiệt. Cuối cùng đành trả lại cái tên nguyên thủy: "Trạm thu phí"

    Trạm Hoạt Hình 02/09/2019