JavaScript is off. Please enable to view full site.

Biếm Họa

Xóa đói giảm nghèo trong một nốt nhạc

  • 22/05/2020 14:05

Để đạt chuẩn nông thôn mới, một số địa phương đã sáng tạo ra cách sáp nhập các hộ nghèo lại với nhau. Kết quả là số hộ nghèo giảm đi đáng kể, giúp địa phương đạt chuẩn nông thôn mới trong một nốt nhạc.

Tin liên quan
Bình luận
Tin Mới khác
Tin mới nhất