Xóa đói giảm nghèo trong một nốt nhạc

  Xóa đói giảm nghèo trong một nốt nhạc

  Để đạt chuẩn nông thôn mới, một số địa phương đã sáng tạo ra cách sáp nhập các hộ nghèo lại với nhau. Kết quả là số hộ nghèo giảm đi đáng kể, giúp địa phương đạt chuẩn nông thôn mới trong một nốt nhạc.

  Biếm Họa 22/05/2020
  Nông thôn mới - Phí mới, thu luôn cả học sinh

   Nông thôn mới - Phí mới, thu luôn cả học sinh

   Khi xây dựng một số công trình để đạt chuẩn "nông thôn mới", nhiều địa phương đã thu phí đóng góp từ người dân. Thậm chí xã Phú Xuân, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã nhờ trường học thu tiền từ... học sinh.

   Đời Cười 27/10/2019