‘Virus bia Corona’ lên top trend cùng sự lan rộng của virus corona.

    ‘Virus bia Corona’ lên top trend cùng sự lan rộng của virus corona.

    Cùng sự lan rộng của virus corona, nhiều cụm từ liên quan đến ‘corona’ cũng đang bắt trend trên Google Tìm kiếm, trong đó có sự nhầm lẫn khó đỡ giữa tên một nhãn hiệu bia Mexico với loại virus này, trải dài từ Mỹ đến Singapore. Theo đó, cư dân mạng đã sử dụng khiếu hài hước của mình để cười cho qua “cơn sợ” với nhiều chiếc meme gây chú ý.