Một chiếc áo hai số phận

  Một chiếc áo hai số phận

  Mặc nhầm áo của Bi Béo, Xuân Bắc đứng hình khi con trai nhắc khéo 'bố cần sống trách nhiệm với bản thân mình hơn'.

  Video 14/08/2022
  Đời học sinh không 'liên kết'

   Đời học sinh không 'liên kết'

   Môn học liên kết trong trường hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện. Nhưng nếu phụ huynh học sinh nào không "tự nguyện" đăng ký thì con em họ sẽ bơ vơ ở sân trường.

   Biếm Họa 03/10/2023