Cấp cứu cho ngành y

    Cấp cứu cho ngành y

    Ngành y nước ta đang gặp khó khăn hơn bao giờ hết. Các bệnh viện cần được "cấp cứu" để có thể phục vụ người bệnh kịp thời.

    Biếm Họa 03/03/2023