Những lời hứa tranh cử... lạ đời

    Những lời hứa tranh cử... lạ đời

    Hứa hẹn trong đợt tranh cử là một "đặc sản" không thể thiếu của mọi cuộc vận động bầu cử phương Tây. Bên cạnh những lời hứa quen thuộc như giảm thuế, giảm nợ quốc gia, thắt chặt an ninh, tạo thêm công ăn việc làm, cũng có nhiều ứng viên sáng tạo “không biên giới” với những hứa hẹn đến tận... vũ trụ!

    Trạm Hoạt Hình 05/10/2019