Bảo hiểm Thiên Đình: 72 phép thần thông của Ngộ Không cũng bó tay

    Bảo hiểm Thiên Đình: 72 phép thần thông của Ngộ Không cũng bó tay

    Lúc này tiết trời tháng chạp, màn sương lạnh phủ mờ khe Ưng Sầu núi Xà Bàn, Tôn Ngộ Không dẫn ngựa có Đường Tăng ngồi trên đang lò dò qua núi. Hai thầy trò tấm tắc khen ngợi cảnh quan xung quanh. Ngộ Không hóa phép để cùng thầy mình selfie, rồi sau này Đường Tăng đóng góp cảnh quan nước non vào chiến dịch cổ động thiên hạ đi du lịch sau mùa dịch hành.

    Trạm Hoạt Hình 26/05/2020