Biếm họa

Bảo hiểm xe máy: Mua đối phó, khó bồi thường

Đăng lúc 14:20 | 04/10/2022

Một bạn đọc nêu ý kiến về bảo hiểm xe máy: "Thu tiền thì nhanh chóng tích cực nhưng chi ra thì đủ loại yêu cầu rườm rà gây khó cho khách hàng... Nếu Nhà nước không bắt buộc thì chẳng ai mua bảo hiểm xe máy cả".

Bảo hiểm xe máy: Mua đối phó, khó bồi thường - Ảnh 1.

Mua bảo hiểm không hy vọng được bồi thường - Tranh: Tín Nhượng.

Bảo hiểm xe máy: Mua đối phó, khó bồi thường - Ảnh 2.

Loại nào cũng có - Tranh biếm họa của Đức Thuận.

Tin mới Biếm Họa
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận