Vỉa hè và mối tình tay ba

    Vỉa hè và mối tình tay ba

    Vỉa hè ngày nay phải gánh vác nhiều trách nhiệm, từ lối đi bộ đến trông giữ xe, bán hàng rong... được ví như mối tình tay ba bất biến với thời gian.

    Biếm Họa 04/04/2023