Hít drama sống qua mùa dịch!

    Hít drama sống qua mùa dịch!

    Livestream trong mùa dịch Cô-Vít, giữ chân cả triệu người dân ngồi một chỗ suốt 3 tiếng đồng hồ thì quả là một đóng góp không nhỏ cho công tác phòng dịch.

    Truyện Tranh 26/05/2021