Nhiều lúc, tôi thấy ghét ba kinh khủng!

    Nhiều lúc, tôi thấy ghét ba kinh khủng!

    Ba không nhẹ nhàng tình cảm như mẹ, lúc nào cũng nặng lời với tôi, nhiều lúc, tôi thấy ghét ba kinh khủng!... Nhưng một hôm, tôi đọc được bản tin về đô vật WWE Shad Gaspard đã hi sinh mạng sống để cứu đứa con trai 10 tuổi khỏi đuối nước. Ngoại hình ông ấy trông dữ dằn hơn ba mình nhiều...

    Truyện Tranh 25/05/2020