Giá cả cứ mãi 'té nước theo mưa'

    Giá cả cứ mãi 'té nước theo mưa'

    Đầu tháng 10 này, giá xăng dầu đã giảm sâu so với hồi còn "đu đỉnh". Nhiều mặt hàng cũng đã giảm nhiệt theo giá xăng, nhưng một số mặt hàng khác thì cứ luyến tiếc mãi "ngày xưa".

    Biếm Họa 03/10/2022