Biếm họa

10 biện pháp vui để nghệ sĩ đi nước ngoài không làm xấu hình ảnh quốc gia

Đăng lúc 15:55 | 07/10/2022

Có lẽ phải tậu thêm cho các nghệ sĩ một vài quốc tịch như... cộng hòa Síp chẳng hạn. Khi lỡ dính xì căng đan thì coi như không phải người xứ ta!

10 biện pháp vui để nghệ sĩ đi nước ngoài không làm xấu hình ảnh quốc gia - Ảnh 1.
10 biện pháp vui để nghệ sĩ đi nước ngoài không làm xấu hình ảnh quốc gia - Ảnh 2.
10 biện pháp vui để nghệ sĩ đi nước ngoài không làm xấu hình ảnh quốc gia - Ảnh 3.
10 biện pháp vui để nghệ sĩ đi nước ngoài không làm xấu hình ảnh quốc gia - Ảnh 4.
10 biện pháp vui để nghệ sĩ đi nước ngoài không làm xấu hình ảnh quốc gia - Ảnh 5.
10 biện pháp vui để nghệ sĩ đi nước ngoài không làm xấu hình ảnh quốc gia - Ảnh 6.
10 biện pháp vui để nghệ sĩ đi nước ngoài không làm xấu hình ảnh quốc gia - Ảnh 7.
10 biện pháp vui để nghệ sĩ đi nước ngoài không làm xấu hình ảnh quốc gia - Ảnh 8.
10 biện pháp vui để nghệ sĩ đi nước ngoài không làm xấu hình ảnh quốc gia - Ảnh 9.
10 biện pháp vui để nghệ sĩ đi nước ngoài không làm xấu hình ảnh quốc gia - Ảnh 10.

Tin mới Biếm Họa
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận