JavaScript is off. Please enable to view full site.

Zới Trẻ

Hí họa: Bệnh của bệnh viện

Bệnh viện là nơi người ta vào để chữa bệnh, nhưng có khi bản thân bệnh viện cũng có "bệnh" cần phải... chữa.


Tin liên quan
Bình luận
Tin Mới khác
Tin mới nhất