Zới Trẻ

Hí họa: Bệnh của bệnh viện

Tuổi Trẻ Cười

Đăng lúc 15:45 | 07/05/2019

Bệnh viện là nơi người ta vào để chữa bệnh, nhưng có khi bản thân bệnh viện cũng có "bệnh" cần phải... chữa.

 

 Tuổi Trẻ Cười

Tin Mới Nhất
Tin mới Zới Trẻ