JavaScript is off. Please enable to view full site.

Zới Trẻ

Bài ca lỗ của ông Điện Lực

TTO - Một kịch bản khá quen thuộc, muốn tăng giá hãy than lỗ...

Minh họa: H.Duy
Minh họa: Điền Đô
Minh họa: Điền Đô
Tranh: NOP
Minh họa: B.BA
Minh họa: Tí

Tin liên quan
Bình luận
Tin Mới khác
Tin mới nhất