Giá gas một mình một đường đua

    Giá gas một mình một đường đua

    Do giá hợp đồng nhập khẩu gas trên thế giới tăng 37,5 USD/tấn, chốt hợp đồng giao hàng trong tháng 8 là 657,5 USD/tấn, dẫn đến giá gas bán lẻ trong nước tăng mạnh.

    Biếm Họa 02/08/2021