Cưng như trứng mỏng, nhưng "cậu nhỏ" lại hay phản chủ!

    Cưng như trứng mỏng, nhưng "cậu nhỏ" lại hay phản chủ!

    Ngoài nỗi lo về kích cỡ “cậu nhỏ”, đàn ông luôn đối mặt với nỗi lo về thái độ làm việc của cu cậu, bởi đây là thứ mà cánh mày râu gọi là “của quý”, nhưng lại thuộc loại... khó bảo. Cậu ta được bảo vệ, gìn giữ cẩn thận như vật báu, vậy mà khi cần “dùng” tới thì lại rất “tưng”!

    Sức Khỏe 18/08/2020