Dân chơi mùa dịch

    Dân chơi mùa dịch

    Có ai được như tay chơi này!? Đầu tư hẳn bộ ván rộng 8 mét vuông chỉ để thỏa mãn thú vui 3 ngày Tết.

    Biếm Họa 04/02/2022