Lệ phí điện tử... thủ công

    Lệ phí điện tử... thủ công

    Từ tháng 3-2018 việc nộp lệ phí trước bạ điện tử với một số loại ôtô, xe máy đã được triển khai thí điểm tại Hà Nội và TP.HCM. Tuy nhiên cho đến nay người dân vẫn phải nộp bằng tiền mặt, vừa rủi ro vừa mất thời gian, vì mỗi lần đi nộp lệ phí trước bạ xe ôtô, thường phải mang vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng...

    Đời Cười 28/10/2019