Bắt đáy giá xăng

    Bắt đáy giá xăng

    Giá xăng dầu đã giảm lần thứ 4 liên tiếp với mức giảm 462 đồng mỗi lít đối với xăng RON95-III, 444 đồng đối với xăng E5RON92. Vậy đây có phải là thời điểm để "bắt đáy" hay chưa?

    Biếm Họa 03/08/2022