Vái ông "Công"

    Vái ông "Công"

    Ông Công ở đây không phải ông Công, ông Táo mà chính là ông... container. Nhiều ông container phóng vù vù ngoài đường mà không được cài chốt gù (giữ cố định thùng container) vì vậy đã xảy ra nhiều vụ tại nạn thương tâm do bị container đè. Người đi đường gặp mấy ông công là né gấp...

    Trạm Hoạt Hình 04/11/2019