Mỗi ngày đi làm là một ngày vui

    Mỗi ngày đi làm là một ngày vui

    Bất kể công việc khó khăn ra sao hay sếp hay giám đốc trở nên khắt khe như thế nào, hãy học cách thư giãn và bình tâm. Căng thẳng và lo lắng không bao giờ giúp bạn giải quyết mọi việc. Xét cho cùng thì đó chỉ là công việc, không hơn không kém, và cuộc sống của bạn còn nhiều điều quý giá khác. Rồi vài năm nữa khi nhìn lại bạn sẽ tự hỏi: Điều đó có đáng gì mà mình phải xoắn lên thế nhỉ?

    Video 05/08/2019