Mùa bóng... nghịch

    Mùa bóng... nghịch

    Gọi là nghịch, vì được tổ chức không phải vào mùa hè như mọi khi. Lại không cho phép cổ động viên tứ xứ vào đất nước Trung Đông này được bia bọt, gái gú, hở hang, linh hoạt giới tính... như mọi khi.

    Đời Cười 18/01/2023