WHO sửa lại khuyến cáo về việc đeo khẩu trang nơi công cộng

    WHO sửa lại khuyến cáo về việc đeo khẩu trang nơi công cộng

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa lên tiếng ủng hộ sáng kiến của những chính phủ về việc bắt buộc và khuyến khích đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Đây là một tuyên bố khác rất nhiều so với khuyến cáo trước đó của tổ chức này vào hồi tháng 2 trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

    Đời Cười 06/04/2020