YouTuber... mộ truyện!

    YouTuber... mộ truyện!

    Lần đầu trong lịch sử showbiz Việt, có hàng chục YouTuber thay nhau giữ mộ nghệ sĩ, kiên trì đến hơn 100 ngày mất, và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng!

    SHOWBIZ MUÔN MÀU 06/07/2023