Bọn cao thủ võ lâm đón Tết

    Bọn cao thủ võ lâm đón Tết

    Mỗi năm hoa đào nở, Đảo Đào Hoa lại đón khách đông nghìn nghịt. Trận chiến giữa quân Tống và Mông Cổ tạm hoãn cho bính lính về nhà ăn Tết. Phu phụ Quách Tỉnh-Hoàng Dung về Đảo Đào Hoa thay Hoàng Dược Sư kinh doanh du lịch.

    Trạm Hoạt Hình 14/01/2020