'Toang' chiếc iPhone vì quay cảnh cá đớp mồi

Video

Đăng lúc 07:30 | 02-09-2020

"Thôi xong! Vậy là 'toang' chiếc điện thoại đắt tiền", một người dùng bình luận.

CHUYÊN MỤC