Thanh niên lịch sự xin 'cậu Vàng' trả lại mũ bảo hiểm

Video

Đăng lúc 11:55 | 17-06-2022

"Tại mày lịch sự tao mới trả đó nha!", cậu Vàng said.

CHUYÊN MỤC