Thanh niên bị đóng hộp trong cột sắt: "Nói giỡn giỡn mà làm thiệt"

Video

Đăng lúc 11:04 | 29-08-2019

"Nói giỡn giỡn mà nó làm thiệt", "Mày chui vô trong đó rồi nó đóng hộp lại, mày ở trong đó luôn" là những lời bình phẩm của người ở bên ngoài.

CHUYÊN MỤC