Sen khổ sở với 2 chú chó bull giành đồ ăn

Video

Đăng lúc 08:49 | 29-01-2022

"Qua tô kia ăn đi Bao Lông! Nhường anh Hai đi con, cho nó ăn nhiều nó mập đi con!", cậu chủ vất vả khuyên 2 chú chó không đánh nhau khi giành đồ ăn.

CHUYÊN MỤC