Nông dân Trung Quốc xếp 4000 con gà thành hình bác sĩ để cổ vũ chống dịch Covid 19

Video

Đăng lúc 01:30 | 16-03-2020

CHUYÊN MỤC