JavaScript is off. Please enable to view full site.

VideoVideo

Nông dân Trung Quốc xếp 4000 con gà thành hình bác sĩ để cổ vũ chống dịch Covid 19

Shang Yukang cùng 4.000 con gà đã biểu diễn tiết mục động viên, tri ân các bác sĩ đang làm nhiệm vụ chống lại dịch bệnh Covid-19.

Tin mới nhất

Mới nhất | Nổi bật