Nông dân Trung Quốc xếp 4000 con gà thành hình bác sĩ để cổ vũ chống dịch Covid 19

Video

Đăng lúc 01:30 | 16-03-2020

Shang Yukang cùng 4.000 con gà đã biểu diễn tiết mục động viên, tri ân các bác sĩ đang làm nhiệm vụ chống lại dịch bệnh Covid-19.

CHUYÊN MỤC