Những tài xế ôtô thiếu ý thức: Người hổ báo, kẻ hù dọa đánh người

Video

Đăng lúc 15:05 | 05-11-2019

Ôtô là tiến bộ của nhân loại nhưng đang tiếc, không phải lúc nào người ngồi trên xe cũng hành xử xứng tầm về sự văn minh và tiến bộ này.

CHUYÊN MỤC