Những điều bình thường ở Việt Nam nhưng phi thường trong mắt thế giới

Video

Đăng lúc 06:10 | 25-07-2020

CHUYÊN MỤC