Nhóm thanh niên giả ma thang máy chung cư dọa dân

Video

Đăng lúc 05:30 | 28-04-2020

Nhiều người đã chạy ra khỏi thang máy sau màn hù dọa tốn nhiều công sức của nhóm thanh niên.

CHUYÊN MỤC