Nhờ ông Bụt nâng điểm giúp và cái kết không lường trước được.

CHUYÊN MỤC