Nhiều người có hình ảnh thời trẻ khác xa một trời một vực so với hình ảnh hiện tại

Video

Đăng lúc 16:00 | 26-02-2020

Cùng xem hình ảnh thời "trẻ trâu" của Họa Mi có gì khác với hình ảnh hiện tại

CHUYÊN MỤC