Tay đua kiệt sức năm 2020

    Tay đua kiệt sức năm 2020

    Dịp cuối năm, nạn đua xe máy lại nở rộ ở nhiều địa phương. Có vẻ những "tay đua kiệt sức" này muốn về ăn Tết sớm với ông bà.

    Biếm Họa 12/12/2020