Video

Đăng lúc 19:00 | 30-12-2019

Ngoài cách hớt tóc bằng kéo, trên thế giới còn nhiều cách hớt tóc táo bạo khác: bằng dao, bằng kiếm, bằng lưỡi liềm,...Tuy nhiên hớt tóc bằng lửa thì đúng là thật mạo hiểm!

CHUYÊN MỤC