Người đàn ông dùng lửa để hớt tóc

    Người đàn ông dùng lửa để hớt tóc

    Ngoài cách hớt tóc bằng kéo, trên thế giới còn nhiều cách hớt tóc táo bạo khác: bằng dao, bằng kiếm, bằng lưỡi liềm,...Tuy nhiên hớt tóc bằng lửa thì đúng là thật mạo hiểm!

    Video 30/12/2019