JavaScript is off. Please enable to view full site.

VideoVideo

Nghề shipper đã 'lên ngôi' trong mùa Covid như thế nào?

Shipper đi chợ giúp khách, đi bỏ phong bì giúp khách, đi bắt thằng con trốn ra tiệm net giúp khách... và hàng tỷ công việc khác mà shipper làm trong mùa dịch

Tin mới nhất

Mới nhất | Nổi bật