Minigame: Lựa kẹo cùng màu bằng 1 tay

Video

Đăng lúc 10:30 | 29-03-2020

Hai người chơi dùng 1 tay lựa kẹo theo màu và bỏ vào 5 ly với năm màu sắc khác nhau. Ai hoàn thành trước sẽ là người chiến thắng

CHUYÊN MỤC