Video

Đăng lúc 05:14 | 16-11-2019

Làm quan thật quá khổ vì phải biết đầu thai đúng chỗ, biết thể hiện hiểu biết về các vấn đề toàn cầu, biết rút kinh nghiệm cho dân nghe.

CHUYÊN MỤC