Husky đập mặt vào ôtô vì mải ngắm gái đẹp

Video

Đăng lúc 06:02 | 30-09-2021

Mải mê ngắm gái đẹp, chú chó Husky không chú ý nhìn đường đã đập mặt vào ôtô.

CHUYÊN MỤC