Học sinh chơi trò 'bịt mắt chuyền bột'

Video

Đăng lúc 13:30 | 09-03-2020

Các học sinh chơi trò 'bịt mắt chuyền bột'. Dù khéo léo đến đâu thì vẫn phải dính bột lên người.

CHUYÊN MỤC