JavaScript is off. Please enable to view full site.

VideoVideo

Học sinh chơi trò 'bịt mắt chuyền bột'

Các học sinh chơi trò 'bịt mắt chuyền bột'. Dù khéo léo đến đâu thì vẫn phải dính bột lên người.

Tin mới nhất

Mới nhất | Nổi bật