'Hoàng thượng' nổi quạu, quyết ăn thua đủ với 'Sen' khi bị lôi đi... tắm

Video

Đăng lúc 12:00 | 04-07-2020

Chỉ những người thường xuyên hầu hạ 'Hoàng thượng' mới hiểu được cái cảm giác này.

CHUYÊN MỤC