THẦY THUỐC trong cuộc chiến chống CoVid-19: Đơn giản đó là SỨ MỆNH!

    THẦY THUỐC trong cuộc chiến chống CoVid-19: Đơn giản đó là SỨ MỆNH!

    Đối diện với đại dịch toàn cầu Covid-19, THẦY THUỐC là những người đang đứng đầu chiến tuyến. Hình ảnh can trường mạnh mẽ và chở che của họ làm an tâm mọi người. Ít ai biết, những THẦY THUỐC ấy đã phải quên đi đời sống riêng của mình để làm tròn sứ mệnh cứu giúp con người. Xin hãy dành lòng biết ơn gửi đến những THẦY THUỐC giữa đại dịch này!

    Video 02/04/2020